Trách nhiệm cuối cùng – là đối với các cổ đông. Việc kinh doanh phải đem lại lợi nhuận ổn định, bền vững, phải chuẩn bị các khoản dự phòng, tiến hành các nghiên cứu, bù đắp cho các sai lầm, thiếu sót. Phải xây dựng nhà máy ngày một chuyên nghiệp, hiện đại, tung ra các sản phẩm mới, có các kế hoạch kinh doanh mới định kỳ. Khi tất cả những điều này được thực hiện thì các cổ đông sẽ nhận được lợi tức tương xứng;
Giỏ hàng

Tạm tính: 0 đ

Ưu đãi, giảm giá: 0 đ

Thành tiền: 0 đ

Tiến hành đặt hàng Đóng giỏ hàng

Hỗ trợ 24/7 Hotline: 0243 999 6686