Intech Energy Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Tất cả cán bộ nhân viên Intech Energy luôn suy nghĩ và hành động với tinh thần, trách nhiệm cao nhất hướng về sứ mệnh "kiến tạo cuộc sống xanh" và luôn kiên tâm theo đuổi  TẦM NHÌN & MỤC TIÊU Intech Energy hướng về tầm nhìn và mục tiêu trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam, vươn mạnh ra thế giới và phát triển bền vững trong các linh vực sau:1.Trở thành công ty năng lượng có quy mô và uy tín dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.2.Khẳng định và xây dựng giá trị mới cao hơn của ...

Chiến lược phát triển

Mục lục
Tất cả cán bộ nhân viên Intech Energy luôn suy nghĩ và hành động với tinh thần, trách nhiệm cao nhất hướng về sứ mệnh "kiến tạo cuộc sống xanh" và luôn kiên tâm theo đuổi
 


TẦM NHÌN & MỤC TIÊU
 
Intech Energy hướng về tầm nhìn và mục tiêu trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam, vươn mạnh ra thế giới và phát triển bền vững trong các linh vực sau:

1.Trở thành công ty năng lượng có quy mô và uy tín dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

2.Khẳng định và xây dựng giá trị mới cao hơn của xã hội;

3.Xây dựng hạnh phúc và sự phát triển bền vững của xã hội;

4.Xây dựng tổ chức mà ở đó công bằng, tiến bộ và luôn ghi nhận, đền đáp sự cố gắng, nỗ lực của cá nhân và tập thể;
 


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Trách nhiệm:
— Với bản thân: Luôn cầu tiến, nắng nghe, chia sẻ và có ý trí vươn lên.
— Với khách hàng: Luôn phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất và tận tâm.
— Với tổ chức: Đặt trách nhiệm với tổ chức lên cao nhất trong suy nghĩ và hành động.
2. Tận tâm:
Luôn tận tâm với khách hàng - Đồng nghiệp - Tổ chức cả trong suy nghĩ và hành động.
3. Hướng đến:
Cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc và bền vững hơn.

 
SỨ MỆNH
Kiến tạo cuộc sống xanh !

1. Intech Group thực hiện sứ mệnh “ Kiến tạo cuộc sống xanh", luôn nỗ lực kiến tạo nên kỹ thuật và công nghệ của ngày mai, của tương lai tốt hơn, phù hợp hơn để phụng sự con người và xã hội.

2. Ở Intech Energy, mọi người đều có cơ hội phát triển để kiến tạo tương lai, cuộc sống tốt đẹp hơn.
 
Giỏ hàng

Tạm tính: 0 đ

Ưu đãi, giảm giá: 0 đ

Thành tiền: 0 đ

Tiến hành đặt hàng Đóng giỏ hàng

Hỗ trợ 24/7 Hotline: 0243 999 6686